AdAsia Ad Network

The AdAsia Ad Network brings you the best local ad inventory across Asia.
Build your omni-channel display campaigns, and reach the right users at the right time at the right locale.

Reach your audiences on desktop and mobile

DESKTOP-SPECIFIC TARGETING CAPABILITIES:

 • Location-based targeting and reporting
 • Xác định IP
 • Retargeting
 • Audience targeting and modelling
 • Mở rộng người xem
 • Quảng cáo ngữ cảnh cho những trang web dựa trên từ khoá và ngành phù hợp
 • Thiết lập mục tiêu dựa vào những trang web
 • Tối ưu hoá tính sáng tạo linh động
 

DESKTOP PARTNERSHIPS THAT BRING YOU VALUE

Đội ngũ tư vấn Publishers của chúng tôi ở mọi thị trường sẽ đảm bảo được những tài sản trực tuyến địa phương tốt nhất cho bạn. Hãy tiếp cận ngay bây giờ để xem những tổ chức mà chúng tôi đang hợp tác.

MOBILE-SPECIFIC TARGETING CAPABILITIES:

 • Môi trường quảng cáo
 • Danh mục ứng dụng
 • Ứng dụng cụ thể
 • Đối tượng người xem
 • Mẫu thiết bị, phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất
 • Hàng rào địa lý
 

MOBILE PARTNERSHIPS THAT BRING YOU VALUE

Chúng tôi còn là đối tác với những công ty chuyên về quảng cáo trên điện thoại đi động hàng đầu, cam kết mang lại cho bạn những không gian quảng cáo hiệu quả trên app của cả Android và iOS..

Liên hệ ngay để có được thử nghiệm của AdAsia,
hoặc để thảo luận về các chiến lược và giải pháp cho chiến dịch quảng cáo của bạn

LIÊN HỆ