Business Development Executive/ Sale Executive

Ho Chi Minh City

JOIN US TODAY

What You will Do:

Who You Are:

Why you’ll love it:

How To Apply: 

Should you be interested in this position, please apply CV via email: uyennt@anymindgroup.com 

Liên hệ ngay để có được thử nghiệm của AdAsia,
hoặc để thảo luận về các chiến lược và giải pháp cho chiến dịch quảng cáo của bạn

LIÊN HỆ