Ads Operation Manager

Ho Chi Minh City

JOIN US TODAY

 

What You will Do:

1. Team work & Management: 

2. Team & Client Collaboration

3. Analysis & Reporting: 

4. Planning: 

Who You Are

Why You'll Love It

Liên hệ ngay để có được thử nghiệm của AdAsia,
hoặc để thảo luận về các chiến lược và giải pháp cho chiến dịch quảng cáo của bạn

LIÊN HỆ