Senior Executive, Influencer Marketing

Ho Chi Minh City

JOIN US TODAY

What You'll Do

PLANNING:

PURCHASING/NEGOTIATION SKILL

PROJECT MANAGEMENT:

Who You Are 

Why You'll Love It

Liên hệ ngay để có được thử nghiệm của AdAsia,
hoặc để thảo luận về các chiến lược và giải pháp cho chiến dịch quảng cáo của bạn

LIÊN HỆ