Press Release: AnyMind Group เข้าสู่อุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ด้วย TalentMind

2018.01.11


แพลตฟอร์มใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยให้สามารถจับคู่ผู้สมัครที่เหมาะสมกับบริษัทและบทบาทได้ดีที่สุด

 

TalentMind Official 2018 WBG


กลุ่มบริษัท AnyMind ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรมประกาศเปิดตัว TalentMind ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2018 ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหาและจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP
หรือ Neuro Linquistic Programming) กระบวนการวิเคราะห์ประวัติและการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ

แพลตฟอร์มแบบบูรณาการจะเปิดตัวใน 4 ขั้นตอน:

    • ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือก TalentMind – ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลประวัติเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพและการเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทของของผู้สมัครผ่านโปรไฟล์
    • ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ TalentMind Analytics – กำหนดและวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพทั่วทั้งองค์กรและพัฒนารูปแบบการจ้างงานที่กำหนดเองโดยพัฒนาขึ้นในแบบเรียลไทม์
    • ขั้นตอนที่ 3: การค้นหา TalentMind  – การมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยตรงบนแพลตฟอร์ม
    • ขั้นตอนที่ 4: การจับคู่แบบ TalentMind – การจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทโดยพิจารณาจากรูปแบบการจ้างงานและความสามารถขององค์กร

TalentMind Screenshot

หลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนโปรไฟล์ในแพลตฟอร์ม TalentMind แล้ว นายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และประวัติย่อเพื่อทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ, ศักยภาพความสามารถ และ ทักษะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงลึกด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และพัฒนารูปแบบการจ้างงานแบบกำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในแบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจากอัตราการยอมรับของผู้สมัคร, วัฒนธรรมของบริษัทที่มีอยู่และความสามารถศักยภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กร

แบบจำลองการจ้างงานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับองค์กรเพื่อให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการจ้างงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด

Kosuke Sogo ผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า “เราปรับเพิ่มจำนวนพนักงานของเราอย่างรวดเร็วในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมาและพบว่าพื้นที่ในกระบวนการจ้างงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ทีมงานทรัพยากรมนุษย์ของเราได้รวม TalentMind เข้าไปในกระบวนการทำงานของพวกเราแล้วและได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจ้างงานเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตในแนวดิ่ง” หรือ “แนวตั้งที่ขยายกว้างนี้ “

แพลตฟอร์ม TalentMind ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือจับคู่ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการโดยบริษัทลูก CastingAsia สำหรับผู้อิทธิพลทางการตลาด

“เราใช้เครื่องมือ AI ของเราเพื่อขับเคลื่อนการจับคู่ของผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์กับแบรนด์ต่าง ๆและตอนนี้กำลังขยายไปในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ ในท้ายที่สุดเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยชุดโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งมวล “Sogo กล่าว

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559  ของ AdAsia Holdings บริษัทลูก AnyMind Group อายุ 21 เดือน ได้ขยายสาขาไปยังสำนักงานกว่า 10 แห่งใน 9 ประเทศ โดยมีพนักงานกว่า 260 คนและมีเป้าหมายที่จะขยายไปถึง 15 แห่งทั่ว 14 ประเทศด้วยจำนวน 400 คนโดย ปลายปี พ. ศ. 2561

ลงทะเบียน เพื่อดูตัวอย่างโฆษณา

ติดต่อเรา