ความเป็นผู้นำ

Kosuke Sogo (โคสุเกะ โซโก)
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง

คุณโคสุเกะ โซโก ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท AdAsia Holdings และเป็นผู้ดูแลการขยายตัวและการเติบโตของบริษัทในตลาดต่างๆ ทั่วเอเชีย

คุณโคสุเกะ โซโก เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท MicroAd ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้บริหารของบริษัท MircroAd ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทที่เป็นผู้นำในการการขยายตัว ทั่วภูมิภาค

ในปี 2558 คุณโคสุเกะ โซโกได้รับรางวัล “ผู้ทรงมีอิทธิพลในด้านการตลาดดิจิตอลในภูมิภาคเอเชีย” และ ในปี 2559 คุณโคสุเกะ โซโก ได้ถูกยกย่องให้เป็น “ผู้นำด้านการตลาดระดับโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุด” จาก World Brand Congress นอกจากนั้นแล้ว คุณโคสุเกะ โซโก ยังได้รับการยอมรับว่าเป็น “ผู้ประสบความสำเร็จที่อายุต่ำกว่า 30 แห่งปี 2560” จาก Mumbrella Asia Awards

Otohiko Kozutsumi (โอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ)
ประธานฝ่ายปฎิบัติการและผู้ก่อตั้ง

คุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ ประธานฝ่ายปฎิบัติการและผู้ก่อตั้งบริษัท AdAsia คุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายตัวของบริษัท

คุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ มีประสบการณ์ 8 ปี ในตลาดดิจิตอล, เทคโนโลยีการโฆษณา และการพัฒนาธุรกิจ ก่อนเข้าร่วมกับบริษัท AdAsia คุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ เป็นผู้วางแผนให้กับบริษัท MicroAd ประจำประเทศเวียดนาม นอกจากนี้แล้วคุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิยังเป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในประเทศเวียดนามและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณโอโทฮิโกะ โคซัทสุมิ เริ่มต้นจัดการและพัฒนาเครือข่ายโฆษณาของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่บริษัท Nobot ของญี่ปุ่นและได้ร่วมวางแผนและมีส่วนร่วมในการขยายตัวของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและการขยายตัวในต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการรวมกิจการของบริษัท Nobot และบริษัท Mediba

ทดลองใช้ เวอร์ชันสาธิตของ AdAsia
หรือพูดคุยกับเราเพื่อหากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาสำหรับแคมเปญของคุณติดต่อเรา

ติดต่อเรา