ผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์ในเอเชีย

เรานำการตลาดที่งดงามและสะดวกที่สุดมาให้ท่านผ่าน Platform ของเรา

AdAsia Digital Platform

สินค้าบริการหลักของเราซึ่งนำการบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดที่สะ
ดวกที่สุดมาถึงมือท่านด้วย Dashboard ของเรา

AdAsia Video Network

AdAsia Video Network - เครือข่ายการตลาดผ่านสือวีดีโอ โดยที่เราสามารถบริการท่านตั้งแต่ต้นจนจบได้ จากการถ่ายทำสู่การลงโฆษณา

AdAsia Ad Network

พื้นที่การโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สุด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของท่านได้อย่างกว้างขวางและแม่นยำ

AdAsia Video Production

สร้างวิดีโอที่ดังก้องดีกับผู้ชมของคุณ

Next-Generation
TV Ads

ในยุคสมัยนี้ ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพได้จากสื่อหรือเครื่องมือสื่อสารมากมาย AdAsia สามารถช่วยท่านในการส่งโฆษณาไปถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้ด้วย Platform หนึ่งเดียวของเรา

CastingAsia,
The Influencer
Marketing Platform

CastingAsia เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Influencers คือผู้มีอิทธิพลต่างๆ และบริษัทของท่านด้วย Platform ของเรา โดยนวัตกรรมของเราครอบคลุมถึงการค้นหา ดูข้อมูล จัดการ จนถึงการจัดจ้าง ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้

Social Ads
Social Media
Marketing

Social Media หรือเครือข่ายสังคม เป็นอีกสื่อที่มีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันของเรา เราจึงก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กับสื่ออื่นๆ อ่านเพิ่มเติมเพื่อค้นพบว่าท่านสามารถใช้เทคโนโลยีของเราได้อย่างไร

Global
Marketing

ขยายการตลาดของคุณในระดับสากล

เข้าร่วมกับเรา

AdAsia เป็นที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท
โฆษณาในเอเชียด้วยเหตุผล-คนของเรา

เอื้อมมือและทดลองเวอร์ชันสาธิตของAdAsia
หรือพูดคุยกับเราเพื่อหากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาสำหรับแคมเปญของคุณ

ดูเพิ่มเติม